Inhibitory korozji

Inhibitory korozji do chemicznego zabezpieczania powierzchni.

Jeśli po czyszczeniu alkalicznym nadal pozostają resztki osadów, można je rozbić kwasem, aby następnie rozpuścić w kaustycznym roztworze alkalicznym.

Skład powłoki i materiał czyszczonej powierzchni decydują o wyborze kwasu.

Produkty LITHSOLVENT stosowane są jako inhibitory do czyszczenia kwasowego.

Specjalnie opracowane produkty są dostępne dla większości kwasów lub ich mieszanin. Są one opracowane z myślą o typowych materiałach czyszczonych urządzeń, a także uwzględniają pożądaną temperaturę czyszczenia chemicznego.

Lithsolvent CSLithsolvent 803Lithsolvent 620Kebocor GFDKebocor ÖL-MEN

LITHSOLVENT CS

Inhibitor do ochrony stopów żelaza i miedzi w roztworach kwasów amidosulfonowego i mrówkowego

Zastosowanie i własności:

LITHSOLVENT CS jest wysoko wydajnym inhibitorem do ochrony powierzchni metalicznych (stali oraz miedzi i jej stopów) w roztworach kwasów amidosulfonowego i mrówkowego.

Zainhibitorowane LITHSOLVENTem CS roztwory kwasów znajdują zastosowanie do usuwania osadów w instalacjach przemysłowach, wyparkach, ogrzewaczach, rurociągach, instalacjach przygotowujących gorącą wodę, chłodziarkach itp.

LITHSOLVENT CS jest kombinacją specyficznie działających inhibitorów, które nadają mu charakter powierzchniowo aktywny. Osiąga się dzięki temu obniżenie napięcia powierzchniowego, które prowadzi do natychmiastowego zwilżania powierzchni przeznaczonych do czyszczenia, przez co czas do chwili rozpoczęcia procesu rozpuszczania ulega skróceniu, jak również następuje emulgowanie części oleistych, dyspergacja zanieczyszczeń i ułatwienie końcowego przemywania.

LITHSOLVENT CS posiada własności dezynfekujące. Obecność inhibitora LITHSOLVENT CS nie wywiera negatywnego wpływu na rozpuszczanie osadów i nalotów.

LITHSOLVENT CS został dopuszczony w Niemczech (RFN 08 – KL 108) jako środek rozpuszczający kamień kotłowy sprawdzony przez VdTÜV na stalach węglowych w kwasie mrówkowym.

LITHSOLVENT 803

Inhibitor do metali w roztworach czyszczących kwasu fluorowodorowego i kwasów organicznych

Zastosowanie i własności:

LITHSOLVENT 803 jest wysoko wydajnym inhibitorem do ochrony metali podczas chemicznego czyszczenia przy pomocy kwasu fluorowodorowego i jego mieszanin z kwasami organicznymi, jak i również kwaśnych soli kwasu EDTA (etylenodwuaminotetraoctowego) w temperaturach do 80oC.

LITHSOLVENT 803 zawiera kombinację specyficznie działających inhibitorów i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych. Dzięki temu dobrze rozprowadza się w roztworze oraz umożliwia szybkie zwilżenie powierzchni przeznaczonej do czyszczenia.

LITHSOLVENT 803 inhibiruje korozję wszystkich powszechnie stosowanych w budowie kotłów i aparatury tworzyw metalicznych na bazie żelaza i miedzi.

LITHSOLVENT 803 nie wywiera negatywnego wpływu na rozpuszczanie zendry, zgorzeliny, rdzy i osadów.

LITHSOLVENT 620

Inhibitor do ochrony stopów żelaza i miedzi w roztworach kwasu solnego i mieszaniny kwasu solnego z kwasem fluorowodorowym do temp. 90 oC

Zastosowanie i własności:

LITHSOLVENT 620 jest wysokowydajnym inhibitorem do ochrony powierzchni metalicznej podczas chemicznego oczyszczania lub trawienia roztworem kwasu solnego lub mieszaniny kwasu solnego z kwasem fluorowodorowym w temperaturach od pokojowej do 90oC. Maksymalna temperatura pracy dla żeliwa wynosi 40oC.

LITHSOLVENT 620 zawiera kombinację specyficznie działających inhibitorów i składników aktywnych powierzchniowo. Osiąga się dzięki temu obniżenie napięcia powierzchniowego, co prowadzi do natychmiastowego zwilżenia powierzchni przeznaczonych do czyszczenia. Obecność inhibitora LITHSOLVENT 620 nie wywiera negatywnego wpływu na rozpuszczanie osadów i zgorzeliny.

LITHSOLVENT 620 chroni następujące tworzywa w podanym zakresie temperatury: wszystkie rodzaje stali oraz stopy miedzi.

Niedostatecznie chronione są aluminium i jego stopy, cynk, cyna i chrom. Żeliwo chronione jest tylko do temperatury 40oC.

KEBOCOR GFD

Środek zapobiegający zjawiskom korozji w otwartych i zamkniętych aparatach i instalacjach przemysłu spożywczego

Zastosowanie i własności:

KEBOCOR GFD stosuje się:

  • w czasie konserwacji postojowej komór parowych, grzewczych, sokowych wyparek, warników i ogrzewaczy, poza tym do systemów chłodzących, pomp Elmo, systemów rurociągow, jak rownież systemu chłodzenia mieszadeł pionowych (krystalizatorów).
  • jako medium pośredniczące w wymianie ciepła w systemach ogrzewczych i chłodniczych (np. pionowe mieszadła cukrzycy) zapewniające ochronę przed korozją i zamarzaniem.

KEBOCOR GFD może zostać użyty wielokrotnie.

KEBOCOR GFD przeciwdziała zjawiskom korozji, pochłania wodę i wilgoć, zapewnia dostateczną ochronę przed zamarzaniem.

Zapobieganie korozji gwarantuje obecność składnika będącego solą amonową produktu kondesacji. Jego działanie jest zauważalne nawet w przypadku silnego rozcieńczenia KEBOCOR GFD do stosunku 1 : 5 wodą.

Higroskopijne własności środka zapewniają wyższe alkohole. Stopień rozcieńczenia wyrażony stosunkiem 1 części wagowej KEBOCOR GFD do 0,2 części wagowych wody jeszcze wystarcza do obniżenia ciśnienia pary wodnej, do tego stopnia, że wilgotność względna ponad zwierciadłem cieczy w szczelnie zamkniętych przestrzeniach będzie utrzymywana poniżej 100 %. Dzięki temu, przy zmianach temperatury nie zostaje przekroczony punkt rosy i nie występuje intensywna korozja spowodowana obecnością wilgoci.

Wymieniona zdolność do pochłaniania wody związana jest z całkowitą mieszalnością KEBOCOR GFD z wodą. Dlatego nie jest konieczne osuszanie komór grzewczych, pomp, systemów rurociągów przed wprowadzeniem KEBOCOR GFD. Urządzenie należy jedynie opróżnić z wody w celu uniknięcia zbytecznego rozcieńczenia produktu. W komorach parowych, w których na dnie utworzyła się już warstwa szlamu, KEBOCOR GFD również działa skutecznie. Środek wnika w tę warstwę, pochłania zawartą w niej wodę i chroni przed rdzewieniem.

Przeciwzamarzające własności środka są np. jeszcze zapewnione przy rozcieńczeniu w stosunku 1:3 do temperatury – 12°C. Jeżeli można pominąć zdolność środka do pochłaniania wody (np. przy całkowitym wypełnieniu aparatów), to poniższa tabela przedstawia jak kształtuje się zdolność KEBOCOR GFD do ochrony przed zamarzaniem i dla przygotowania roztworu chroniącego w przypadku całkowitego napełniania aparatów.

KEBOCOR ÖL-MEN

Środek konserwujący o długim czasie działania nie zawierający olejów mineralnych

Zastosowanie i własności:

KEBOCOR OEL MEN jest skutecznym środkiem antykorozyjnym o długim czasie działania stosowanym do ochrony powierzchni metalicznych (np. strona sokowa wyparek, warników, podgrzewaczy, jak i również do wież dyfuzyjnych, suszarek do cukru, filtrów, przewodów
rurowych, wirówek itp.). Środek został opracowany specjalnie do warunków, które występują w cukrowniach podczas przerwy międzykampanijnej.

Zawarte w KEBOCOR OEL MEN inhibitory korozji gwarantują optymalmą ochronę powierzchni metalicznych w warunkach bardzo dużej i długotrwałej wilgotności powietrza prowadzącej do wykroplenia rosy.

KEBOCOR OEL MEN posiada bardzo dobrą zdolność do wypierania wody. Przy naniesieniu na powierzchnię metaliczną środek infiltruje i wypiera znajdującą się tam powłokę wodną. Dzięki czemu zostaje wypełnione podstawowe założenie utworzenia równomiernej i cieńkiej powłoki ochronnej.