Kondycjonowanie wody

Unikanie osadów i powstrzymywanie korozji.

Ochrona obiegów wodnych przed osadami, korozją i rozwojem drobnoustrojów.

Kebo XKebo X-modKebcor SLKeboplex 135-mod

KEBO X

środek do obróbki chemicznej wody zasilającej kotły (dopuszczony do stosowania przez Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego-TÜV Nr. 08/KG 47)

Zastosowanie i własności:

Działanie KEBO X obejmuje systemy ogrzewcze wody ciepłej i gorącej, jak i również całą stronę wodną systemu pracy kotła parowego (zbiornik wody zasilającej, pompy wody zasilającej i ogrzewacze). Stosowanie KEBO X jest możliwe tylko pod warunkiem możliwości odmulania kotła.

Badania kontrolne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (TÜV) potwierdziły przydatność KEBO X jako środka usuwającego kamień kotłowy i zapobiegający jego powstawaniu. KEBO X jest dopuszczony, według § 27 przepisów o kotłach parowych w ramach wytycznych TÜV, do stosowania w kotłach parowych do 68 bar.

KEBO X składa się z naturalnych polimerów, koloidów ochronnych, jak również nieorganiczych alkalii. Działanie tej kombinacji nie podlega prawom stechiometrii, lecz przebiega raczej na drodze procesów fizycznych niż chemicznych. W połączeniu ze stacją zmiękczania umożliwia rozwiązanie problemów zakłócających efektywną pracę kotła.

KEBO X uwalnia od kamienia kocioł i instalacje ogrzewcze w czasie ruchu, bez negatywnych efektów ubocznych. Wytrącone wcześniej osady zostają oderwane od powierzchni (utrata przyczepności) i stopniowo rozłożone do postaci nieszkodliwego mułu.

Proponowana przez nas obróbka wody redukuje silnie pienienie w kotle, umożliwia produkcję szczególnie czystej, neutralnej pary. Ponieważ stosowanie KEBO X poprawia jakość wytwarzanej pary bez jej obciążenia (środek ten nie jest lotny), dlatego może być używany bez obaw w instalacjach przemysłowych, gdzie czystość pary odgrywa bardzo ważną rolę (np. zakłady spożywcze, łaźnie, piekarnie, mleczarnie, browary, produkcja napojów chłodzących).

KEBO X-MOD

środek do obróbki chemicznej wody zasilającej kotły

Zastosowanie i własności:

KEBO X MOD jest to alkaliczny środek kondycjonujący do stosowania w systemach ogrzewczych wody ciepłej i gorącej i w wytwornicach pary.

KEBO X MOD zawiera specjalne dyspergatory, stabilizatory twardości i inhibitory krystalizacji na bazie polimerów, które zapobiegają tworzeniu osadów z soli ziem alkalicznych, kwasu krzemowego i wtrąceń stałych.

KEBO X MOD uwalnia od kamienia kocioł i instalacje ogrzewcze w czasie ruchu, bez negatywnych efektów ubocznych. Wytrącone wcześniej osady zostają oderwane od powierzchni (utrata przyczepności) i stopniowo rozłożone do postaci nieszkodliwego mułu.

Ponieważ KEBO X MOD nie zawiera komponentów przechodzących do pary wodnej i poprawia jakość wytwarzanej pary bez jej obciążenia (środek ten nie jest lotny), dlatego może być używany bez obaw w instalacjach przemysłowych, gdzie czystość pary odgrywa bardzo ważną rolę (np. zakłady spożywcze, łaźnie, piekarnie, mleczarnie, browary, produkcja napojów chłodzących).

KEBOCOR SL

Adsorber tlenu w instalacjach kotłów parowych

Zastosowanie i własności:

KEBOCOR SL jest dodawany do wody uzupełniającej jako adsorber tlenu w celu ochrony przed korozją kotła i obiegu kondensatu.

Dawkowanie:

KEBOCOR SL dodajemy do systemu poprzez pompy dozujące w miejscach o dużej turbulencji przepływu. Zapewnia to dobre wymieszanie i rozprowadzenie roztworu w całym systemie. Układ dozujący, rury, pompy i zbiorniki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego.

KEBOPLEX 135-MOD

Środek kompleksujący do zmiękczania wody i rozpuszczania osadów

Zastosowanie i własności:

KEBOPLEX 135 MOD jest związkiem łatwo biodegradowalnych środkach kompleksujących i ma zdolność tworzenia rozpuszczalnych w wodzie kompleksów z wieloma wielowartościowymi jonami metali. Jon metalu praktycznie zostaje całkowicie zamknięty, tak że nie wchodzi w typowe dla siebie reakcje (np. wytrącanie się wapnia w postaci CaCO3).

KEBOPLEX 135 MOD może służyć zarówno do zapobiegania przed tworzeniem się kamienia jak również do usuwania istniejących już osadów.

Zwłaszcza w reakcji z węglanem wapnia, szczawianem i siarczanem KEBOPLEX 135 MOD pokazuje swoje dobre własności.

Temperatura nie wywiera znacznego wpływu na zdolności tworzenia wiązań kompleksowych.

KEBOPLEX 135 MOD nie zawiera trudnych do rozkładu środków kompleksujących, takich jak EDTA lub NTA.