Środki przeciwpianowe

KEBO dostarcza środki przeciwpieniące do spożywczych zakładów produkcyjnych. Ze względu na swoją specjalną formułę mają one właściwość natychmiastowego rozprowadzania się w medium, które ma być odpieniane i równie szybko przedostają się na powierzchnie międzyfazowe w celu wypierania zawartych w nich substancji tworzących pianę.

Jest to niezależne od wartości pH oraz rodzaju i stężenia rozpuszczonych substancji, jak również różnych czasów przebywania w słodkich sokach. Nie są lotne z parą wodną. Na podstawie mechanizmów procesów granicznych można wytłumaczyć, że odpieniacze określonych typów mogą osiągnąć najwyższą skuteczność tylko w określonych zakresach temperatur.

Kebospum KISKebospum ASKebospum KVI

KEBOSPUM KIS

Środek przeciwpianowy wolny od silikonu i olejów mineralnych

Zastosowanie i własności:

KEBOSPUM KIS pomimo, że sam jest środkiem powierzchniowo czynnym posiada wyjątkowo małą zdolność do tworzenia piany, a po dodaniu do cieczy skłonnych do pienienia przeciwdziała jej powstawaniu. KEBOSPUM KIS posiada specyficzną własność, ze względu na swój charakter chemiczny, natychmiastowego rozprzestrzeniania się w pieniącym medium w pobliżu powierzchni granicznych i wyparcia substancji tworzących pianę (saponiny, białka i inne).

KEBOSPUM KIS wykazuje we wszystkich cieczach jednakowo dobre działanie przeciwpianowe, niezależnie od wartości pH medium lub stężenia rozpuszczonych w nim substancji oraz różnych czasów przebywania w sokach cukrowniczych.


KEBOSPUM KIS nie przechodzi do pary wodnej.

Mechanizmy zjawisk zachodzących w pobliżu powierzchni granicznych determinują stosowanie odpowiednich środków przeciwpianowych. Różne środki osiągają maksimum swojej skuteczności w różnych przedziałach temperatury.


KEBOSPUM KIS stosuje się w temperaturze powyżej 40°C tzn. znajduje zastosowanie w
następujących etapach procesu technologicznego:
a) etap soku surowego: ekstrakcja, woda wysłodkowa
b) etap oczyszczania soku: nawapnianie, przygotowanie mleka wapiennego, saturacja, dekantacja
c) etap gotowania cukrzyc: warniki

Informacja o zgodności z obowiązującymi przepisami:

Przy stosowaniu zgodnie z wytycznymi i ustaleniami KEBOSPUM KIS spełnia wszystkie wymagania ustawy o środkach żywności i środkach użytkowych (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände – Gesetz LMBG § 11 Abs. 2 Satz. 1).

KEBOSPUM AS

Środek przeciwpianowy do wody spławiakowej

Zastosowanie i własności:

KEBOSPUM AS posiada ze względu na swój charakter chemiczny specyficzną własność natychmiastowego rozprzestrzenienia się w pieniącym medium w pobliżu powierzchni granicznych i wyparcia substancji tworzących pianę (saponiny, białka i inne).

Mechanizmy zjawisk zachodzących w pobliżu powierzchni granicznych determinują stosowanie odpowiednich środków przeciwpianowych. Różne środki osiągają maksimum swojej skuteczności w różnych przedziałach temperatury. KEBOSPUM AS stosuje się w zakresie temperatury od 0°C do 30°C.

Wynika z tego że głównym obszarem stosowania KEBOSPUM AS w cukrowni jest cały obieg wody spławiakowej, począwszy od spłukiwania buraków poprzez transport do myjki, jak również mycie i transportowanie ogonków.

Stosowany jest m.in. w cukrowniach i krochmalniach.

Informacja o zgodności z obowiązującymi przepisami:

Przy użyciu stosownie z przeznaczeniem KEBOSPUM AS wypełnia wymogi Kodeksu żywności, przedmiotów użytkowych i pasz (Kodeks żywności i pasz – LFGB, §6, stan: nowe opracowanie opublikowane 30.06.2017 I 2147).

KEBOSPUM KVI

Środek przeciwpianowy przeznaczony dla cukrowni buraczanych

Zastosowanie i własności:

KEBOSPUM KVI pomimo, że sam jest środkiem powierzchniowo czynnym posiada wyjątkowo małą zdolność do tworzenia piany, a po dodaniu do cieczy skłonnych do pienienia przeciwdziała jej powstawaniu. KEBOSPUM KVI posiada specyficzną własność, ze względu na swój charakter chemiczny, natychmiastowego rozprzestrzeniania się w pieniącym medium w pobliżu powierzchni granicznych i wyparcia substancji tworzących pianę (saponiny, białka i inne).

KEBOSPUM KVI wykazuje we wszystkich cieczach jednakowo dobre działanie przeciwpianowe, niezależnie od wartości pH medium lub stężenia rozpuszczonych w nim substancji oraz różnych czasów przebywania w sokach cukrowniczych.

KEBOSPUM KVI nie przechodzi do pary wodnej.

Mechanizmy zjawisk zachodzących w pobliżu powierzchni granicznych determinują stosowanie odpowiednich środków przeciwpianowych. Różne środki osiągają maksimum swojej skuteczności w różnych przedziałach temperatury.

KEBOSPUM KVI stosuje się w temperaturze powyżej 40°C tzn. znajduje zastosowanie w następujących etapach procesu technologicznego:

a) etap soku surowego: ekstrakcja, woda wysłodkowa
b) etap oczyszczania soku:nawapnianie, przygotowanie mleka wapiennego, saturacja, dekantacja

Informacja o zgodności z obowiązującymi przepisami:

Przy stosowaniu zgodnie z wytycznymi i ustaleniami KEBOSPUM KVI spełnia wszystkie wymagania ustawy o środkach żywności i środkach użytkowych (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände – Gesetz LMBG § 11 Abs. 2 Satz. 1).
KEBOSPUM KVI odpowiada zaleceniom zarządzenia FDA 21 CFR § 173.340.