KEBO

Globalna ekspansja

W 1926 roku została założona firma Keller & Bohacek pod nazwą „Rostschutz GmbH” zajmująca się budową cynkowni w Halle. Już na wczesnym etapie założyciel dr Alfred Keller, inżynier z zamiłowania, zdecydował się zająć produkcją inhibitorów trawienia i tym samym położył podwaliny pod dzisiejszą orientację jako wyspecjalizowanej firmy chemicznej. Córka Alfreda Kellera, Renate, dołączyła do firmy w latach pięćdziesiątych XX wieku jako chemik. Od tego momentu była siłą napędową rozwoju innowacji i była uważana za „serce i duszę” KEBO. Równolegle z rozwojem produktów dla zakładów chemicznych, hutnictwa stali i cukrowni, kontynuowano prace w obszarze uzdatniania wody chłodzącej i wody zasilającej kotły. Istniejące ogromne doświadczenie w ochronie przed korozją i zapobieganiu osadzaniu się kamienia doprowadziło do opracowania skutecznych uzdatniaczy wody i inhibitorów kamienia. Dziś KEBO działa na całym świecie, aby w imieniu swoich klientów stawić czoła obecnym wyzwaniom.

Produkty

Koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań chemicznych do procesów czyszczenia, uzdatniania wody i ochrony przed korozją. Do specjalistycznych środków chemicznych KEBO zaliczają się:

  • Dodatki do czyszczenia w mediach kwaśnych, zasadowych i obojętnych,
  • Odpieniacze do procesów i czyszczenia chemicznego,
  • Inhibitory do ochrony materiałów metalowych przed kwasami,
  • Inhibitory kamienia,
  • Inhibitory trawienia,
  • Środki neutralizujące do obróbki po czyszczeniu kwasem,
  • Środki krystalizujące,
  • Produkty do zwalczania glonów i mikroorganizmów w obiegach wody chłodzącej.