KEBO

O firmie

Kebo-Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65
87-100 Toruń, Kujawsko-pomorskie
POLSKA

NIP: 879-27-39-250
REGON: 521-98-76-26
BDO: 000569375
KRS: 0000970782
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 90.000,00 zł